0item(s)

Няма избрани продукти в количката.

Product was successfully added to your shopping cart.

Политика за ползване на бисквитки и защита на личните данни

Използване на бисквитки

Използваме сесийни и постоянни кукита (бисквитки). Използваме сесийни кукита (бисквитки), за да Ви улесним в придвижването в нашия сайт и да потвърдим, че сте влезли във Вашия профил. Сесийните кукита (бисквитки). изтичат, когато затворите Вашия браузър. Постоянните кукита (бисквитки) остава на твърдия диск за продължителен период от време. Винаги можете да промените настройките на браузъра на Вашия компютър, които може да Ви позволят да „забраните кукита (бисквитки)”. Моля, имайте предвид, че ако не приемате кукита (бисквитки), този уебсайт няма да функционира правилно след вписването в него.

Поверитеност

Правилата за поверителност на нашия уебсайт обясняват какви са принципите на работа и как третираме личните Ви данни и защитаваме поверителността им, когато използвате услугите ни. Обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“).

Кои сме ние и как да се свържете с нас

Меда ЕООД е български производител на изделия от поцинкована ламарина с адрес на регистрация: гр. Перник ул. Брезник 107; регистрационен номер: BG113567188; материално отговорно лице: Григор Александров Манолов. Телефонът ни за връзка е 076 60 21 50. Имейлът, към който можете да изпращате своите запитвания е: meda_eood@abv.bg

Кои категории лични данни обработваме ние

Меда ЕООД събира Вашите лични данни директно от Вас, така че Вие решавате какъв вид информация да предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната: адрес за доставка, мобилен номер, електронна поща, собствено и фамилно име. Когато желаете фактура събираме данни за фактурирането съгласно българското законодателство.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години

Какви са целите и основанията на обработването

Основната цел на събирането на данни, когато пазарувате онлайн на meda-bg.com e извършване на покупко-продажба и доставка, извършена от куриер. Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели: обработване на поръчки, включително приемане, валидиране, фактуриране и предаване на поръчката към куриер.

Колко време пазим Вашите лични данни

Съгласно Общият регламент на ЕС относно защитата на данните, ние използваме вашите лични данни в срок от 12 месеца. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви. Бихме искали да имате предвид, че макар да изтрием направената от вас поръчка или акаунт имаме законово задължение да запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, като например: издадени фактури и фирмени данни или ЕГН, когато фактурата е написана на физическо лице.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

Единствените лица, към които предаваме данни са доставчици на куриерски услуги. Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията.

Какви са Вашите права

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

Самоличност. Ние подхождаме сериозно към конфиденциалността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

Достъп

Можете да ни помолите:

- да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;

- да предоставим копие от тези данни;

- да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.

Поправяне

- Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.

- Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

Изтриване на данни

Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:

- те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или

- Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или

- упражнявате законно право на възражение; или

- те са били незаконно обработвани; или

- е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

- за да се изпълни законово задължение; или

- за да се установи, упражни или защити правна претенция;

Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.