Преди да започнете да строите нов покрив или ако сте в етап на основен ремонт е от жизнено важно значение да мислите в перспектива. Екстремните метеорологични условия, на които ставаме свидетели през последните години (земетресения, наводнения, бурни ветрове, суша, екстремни температурни пикове и спадове) са основен фактор при вземане на решения за устойчиво сроителство. Имайте предвид, че здравия покрив ще ви гарантира защита от влага и течове в новите или вече ремонтираните помещения. В тази връзка ви предоставяме информция за най-често използваните строителни материали за покрив.

Read More